Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Документи

Прикачени документи

Мерки за повишаване на качеството на образованието 2021
Форми на обучение
Правилник за дейността на училището
Етичен Кодекс - 2021
Програма за предоставяне на равни възможности 2022
Училищна програма - занимания по интереси 2021/2022
Стратегия на училището 2021/2025г.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Правила COVID - 19
Мерки COVID - 19
Програма ЦДО
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Съобщение за личните данни
Правила за защита на личните данни
План за организиране на квалификация
Механизъм за отразяване на отсъствията
Годишен план
Календар на дейностите 2021/2022
Декларация COVID - 19
Инструкции медицинско лице
Инструкции учители
Инструкции ученици
Инструкции помощен персонал
Правила за безопасен интернет (ДАЗД) 2021/2022 г.
Правилник Стипендии 2021/2022 г.
Приемане и преместване на ученици
Програма по ГЗЕИО 2021/2022 г.
Система от символи за качествени оценки 1-3 клас 2021/2022 г.
План - програма по БДП за учебната 2020/2021 г.