Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Обществен съвет

 

                                             ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

1.Поименен състав на обществения съвет към ОбУ "Свети Климент Охридски"

  • Наргис Осман - председател, родител
  • Невел Муталиб - член, родител
  • Нурел Муталиб - член, родител
  • Назмие Кямил - член, родител
  • Елиф Шенол - член, родител
  • Ергюл Ереджеб - член, родител
  • Росица Димова - представител на финансиращия орган
  • Кенан Мехмед - представител на работодателите
  • инж. Цанка Атанасова - представител на работодателите (резервен член)

2.Членовете на обществения съвет са определени за срок от три години от датата на избирането им.

3.Промяна в състава на обществения съвет  преди изтичане на срока по т.3 от настоящата заповед се прави съласно чл.15, ал.1,2,3 и 4 от Правилника за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

4.Дейността и организацията на работата на обществения съвет са определени в чл.16, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

5.Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в дирекцията на училището.

 

 

 

  

Прикачени документи

Протокол № 5 от 03.06.2024 г.
Покана за 03.06.2024 г.
Протокол № 4 от 26.04.2024 г.
Покана за 26.04.2024 г.
Протокол № 3 от 23.02.2024 г.
Покана за 23.02.2024 г.
Протокол № 2 от 12 януари 2024 г.
Покана за 12.01.2024 г
Протокол № 1 от 12.10.2023 г.
Покана за 12.10.2023 г
Протокол 9 от 08.09.2023г.
Покана за 08.09.2023 г.
Отчет 2022 - 2023г.
Протокол 8 от 30.06.2023 г.
Покана за 30.06.2023 г.
Протокол 7 от 15.05.2023 г.
Покана за 15.05.2023 г.
Протокол 6 от 28.04.2023 г.
Покана за 28.04.2023 г.
Протокол 5 от 15.03.2023 г.
Покана за 15.03.2023 г.
Протокол 4 от 20.01.2023 г.
Покана за 20.01.2023 г.
Протокол 3 от 25.10.2022 г.
Покана за 25.10.2022 г.
Протокол 2 от 10.10.2022 г.
Покана за 10.10.2022 г.
Протокол 1 от 05.10.2022 г.
Покана за 05.10.2022 г.
Протокол 6 12.09.2022
Протокол 5 07.07.2022
Протокол 4 15.04.2022
Протокол 3 15.03.2022
Протокол 2 12.01.2022
Протокол 1 12.10.2021
О Т Ч Е Т 5
протокол 6 07.07.2021
Протокол 5 от 12.04.2021
Протокол 4 от 16.03.2021
Протокол 3 11.01.2021
Протокол 2 15.12.2021
Протокол 1 12.10.2020
О Т Ч Е Т 4
протокол 5 11.09.2020
протокол 4 07.07.2020
Протокол 3 24.03. 2020
Протокол 2 10.01.2020
Протокол 1 22.10.2020
О Т Ч Е Т 3
протокол 6 от 05.10.2019
протокол 5 от 05.10.2019
протокол 4 от 24.04.2019
протокол 3 от 26.03.2019
протокол 2 от 10.01.2019
протокол 1 от 22.10.2019
ОТЧЕТ 2
протокол 5 от 12.07.2017
протокол 4 от 18.04.2017
протокол 3 от 18.01.2017
протокол 2 от 10.01.2017
протокол 1 от 31.10.2017
ОТЧЕТ 1.
протокол 7 от 04.09.2017
протокол 6 от 31.07.2017
протокол 5 от 28.04.2017
протокол 4 от 30.03.2017
протокол 3 от 24.01.2017
протокол 2 от 18.11.2016
Протокол 1 от 16.10.2016
Правилник на обществен съвет