Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

История

Свети Климент Охридски - ок. 840 г. - 27.07.916 г.

          Създател на втората славянска азбука - кирилицата, основа на днешното българско писмо. По произход българин. Ученик на Кирил и Методий, изпратен от княз Борис I за учител и епископ в областта Кутмичевица в Югозападна Македония.    Основоположник на Охридската книжовна школа. Подготвя много духовници и учители на българите. Автор на "Пространни жития на Кирил и Методий", на похвални и поучителни слова (общо около 75), написани на разбираем език, близък да наросната реч.

 

 

Из историята на училището

          През 1887 г. е открито първото българско училище в селото. То се помещава в схлупената стара къщурка в двора на Балуш Желязков. В нетго се обучават ученици от I до IV отделение. Училището е частно  и се управлява от училищно настоятелство. Едни от първите учители са Поп Ангел от Калипетрово, Въльо от Алфатар, Митиков от Силистра.

          Около 1889 г. е пригодена друга къща, до бившата общинска сграда, на 20 - 30 метра североизточно. Тази къща е по-голяма от предишната, а условията са по-добри. Учители са Георги Драганов от Алеково, Христо Костов, Милка Радева, Мария и Тодор Карагеоргиеви, баба Димка - първата местна учителка, родена в Калипетрово.

          И тази сграда се оказва малка за нуждите на иширковци. Населението се обръща към държавата, но министерството на просвещението отказва, поради липса на средства. Иширковци започват да събират подаяния. През 1904 г. селяните събират достатъчно средства за изграждане на църква и училище. В 1907 г. сградата вече е готова.