Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Новини

РУБРИКА ПО БДП – 2020/ 2021 година

 

НАБЕЛЯЗАНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА

ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С УЧАСТИЯ НА ДЕЦА

  1. Да проведем беседа с униформен служител от сектор “Пътна полиция” , където  да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението.
  2. Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”.
  3. С учениците от V-­X клас преподавателите в последния час да провеждат ежедневно ” 5-минутка” ­ краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата ;
  4. В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата;
  5. Да се организира    изнесено обучения по БДП  извън училище  на полигона в града и среща с униформен служител;
  6. Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружител

 

Училищна комисия по БДП  

    1. Председател на комисията: Венера Василева

    2. Член на комисията:Ашкън Яшар

    3. Член на комисията:Гюрджан Хамди