Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Новини

РУБРИКА ПО БДП – 2020/ 2021 година

 

НАБЕЛЯЗАНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА

ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С УЧАСТИЯ НА ДЕЦА

  1. Да проведем беседа с униформен служител от сектор “Пътна полиция” , където  да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението.
  2. Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”.
  3. С учениците от V-­X клас преподавателите в последния час да провеждат ежедневно ” 5-минутка” ­ краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата ;
  4. В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата;
  5. Да се организира    изнесено обучения по БДП  извън училище  на полигона в града и среща с униформен служител;
  6. Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружител

 

Училищна комисия по БДП  

    1. Председател на комисията: Венера Василева

    2. Член на комисията:Ашкън Яшар

    3. Член на комисията:Гюрджан Хамди

Преподаваме БГ

https://prepodavame.bg/

Рубрика по БДП 2022/2023 г.

  МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С УЧАСТИЯ НА ДЕЦА   1. В началото на всеки срок класните ръководители да разяснят на учениците ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и ...

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ!

Мили ученици, уважаеми родители, пролетната ваканция е от 01.04.2022 г. до 10.04.2022 г. Желаем ви здраве и слънчеви дни ! Очакваме ви на 11 април отново на училище.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Организация от 24.02.2022 г. В училище се връщат VIII и IX клас. Присъствено учат всички класове ! Тестването на учениците с неинвазивни тестове е всеки понеделник или всеки първи ден на новопостъпил ученик ! Желаем здраве и ви очакваме !

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Организация от 17.02.2022 г.: Присъствено учат I, II, III, IV, V, VI, VII и X клас. В електронна среда учат VIII и IX клас. Тестването на учениците е в понеделник или всеки първи ден на новопостъпил ученик!

МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ

Мили ученици, уважаеми родители, Междусрочната ваканция е от 31.01.2022 г. до 06.02.2022 г. Желаем ви здраве и ползотворна почивка! Очакваме ви на 07 февруари отново на училище.

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ

Мили ученици, уважаеми родители, коледната ваканция е от 24.12.2021 г. до 03.01.2022 г. Желаем здраве и весели дни ! Очакваме ви на 04 януари отново на училище :)

Организация от 08.12.2021 г.

Присъствено учат всички класове! В училище се връщат учениците от VIII, IX и IX клас, на които родителите са подписали декларации за информирано съгласие за тестване с неинвазивни тестове. От 13.12.2021 г. тестването на учениците с неинвазивни тестове щ

Организация от 06.12.2021 г.

Присъствено учат: I, II, III, IV, VIII, IX и X клас. В електронна среда учат: V, VI и VII клас. Тестването на учениците е в понеделник или всеки първи ден на новопостъпил ученик!

Организация от 29.11.2021 г.

Присъствено учат: I, II, III, IV, V, VI и VII клас. В електронна среда учат: VIII, IX и X клас. Учениците, на които родителите са подали декларации за информирано съгласие ще бъдат тествани два пъти седмично (понеделник и четвъртък) с неинвазивни тестове

Организация от 15.11.2021 г.

Присъствено учат: I, II, III, IV клас. В електронна среда учат: V, VI, VII, VIII, IX и X клас. Учениците, на които родителите са подали декларации за информирано съгласие ще бъдат тествани два пъти седмично (понеделник и четвъртък) с неинвазивни тестове

Организация от 08.11.2021 г.

В електронна среда на обучение преминават учениците от всички класове.

Организация от 29.10.2021 г.

Присъствено учат: I, II, III, IV и V клас. В електронна среда учат: VI, VI.I, VIII, IX и X клас