Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра
В състезанието по четене във втори клас с класен ръководител Красимира Иванова спечелиха:
-Първо място: Умут Осман и Симай Юнал;
-Второ място: Селин Юксел;
-Трето място: Есер Фикрет.
Останалите ученици от класа получиха грамота за участие.
 
В състезанието по четене в трети клас с класен ръководител Гюнел Ибрям спечелиха:
-Първо място: Христина Димова и Лячин Бейнур;
-Второ място: Берна Рухшен и Серани Игнатов;
-Трето място: Гюнеш Тамер и Назлъ Билгин.
Останалите ученици от класа получиха грамота за участие.
 
В състезанието по четене в четвърти клас с класен ръководител Пламена Йорданова спечелиха:
-Първо място: Дорук Джелил;
-Второ място: Елиса Джихан и Дилек Джейлян;
-Трето място: Берфин Ахмед.
Останалите ученици от класа получиха грамота за участие.