Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

През месец февруари бе организирана благотворителна мартенска работилница с ученици и родители от трети и четвърти клас. Материалите и моделите бяха осигурени от учителите Гюнел Ибрям, Пламена Йорданова, Гергана Тодорова и ресурсния учител Елена Кирова. Всички мартеници бяха изпратени на Сдружение "Дари здраве" и бяха продадени благотворително. Мартениците участваха и в конкурс, който спечелихме и сме на 1-во място. Благодарим на всички родители, учители и ученици, които се включиха в изработката на мартениците. Благодарим и на Сдружението за хубавите книжки, които ни е изпратило. Дано да сме помогнали на поне 1 човешки живот! Бъдете здрави!!!