Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

В навечерието на 24 май учениците от първи и втори клас, заедно с техните учители, участваха в празничната програма на село Смилец, която бе организирана от читалището им по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.