Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Учениците от 1-ви до 4-ти клас участваха с в състезание посветено на Лъвския скок на Васил Левски. С презентация подготвена за делото на Апостола, песен и рецитал, учениците от начален етап под ръководството на г-жа Ивелина Дечева и г-жа Гергана Тодорова, показаха колко много знаят за неговия живот и дело.