Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

1-ви ноември - Денят на народните Будители, учениците от 2-ри клас с класен ръководител Красимира Иванова изпълниха песен за Будителите, а учениците от 3-та група ЦОУД с учител Гергана Тодорова рецитираха стихотворения пред децата от училището и техните учители.