Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Бинарен урок по български език и литература и физическо възпитание и спорт проведоха госпожа Дечева и госпожа Христова на 08.03.2023 г. във физкултурния салон. Състезание, съчетаващо бягане на къси разстояния и думите като части на речта изправи учениците от 5 клас в съревнование, разделени на два отбора. Двата отбора се справиха отлично с поставените задачи.