Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за изпълнение на бюджета за I-во тримесечие на 2024 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.
Начален план 2024г.
Отчет за изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2023 година
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2023 г.
Уточнен план - Държавни Дейности 2023г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.
Държавни дейности - начален план 2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2022г.
Уточнен план - Държавни Дейности 2022г.
Уточнен план - Местни Дейности 2022г.
Бюджет и уточнен план 2022г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.07.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за I-то тримесечие на 2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие на 2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021 г.
Начален план-Държавни дейности
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие към 31.12.2020 г.
Отчет за изпълнениена бюджета към 26.10.2020
Отчет за касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие към 26.10.2020
Отчет за изпълнение на бюджета към 19.07.2020
Отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие към 19.07.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2020г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.
Бюджет и уточнен план към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.
Бюджет и уточнен план към 30.09.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
Бюджет и уточнен план към 30.06.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018
Изпълнение на бюджета към 31.03.2018
Изпълнение на бюджета към 31.12.2017