Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ: Твоят час - 2017/ 2018

 

Компютърна работилница – Моето портфолио

ГРУПА: Компютърна работилница – 7. клас и 8. клас, Гергана Добрева

Заглавие: Моето портфолио

Текст: Учениците бяха разделени на четири екипа по двама. Създаваха презентации по предварително зададени теми - "Пет странни езера в света", "Пет величествени водопада в света", "Пет възхитителни норвежки фиорда", "Пет внушителни природни забележителности". Всички презентации съдържаха текстова и графична информация, хипервръзки в самата презентация и извън нея - към текстови документи.

Извънкласна дейност: обучителни затруднения

Място на провеждане: Обединено училище "Св. Климент Охридски", с. Професор Иширково – компютърен кабинет

Участници: Гости бяха съучениците от класа на учениците, ученици от 5. клас, учители, родители.

Дата: 12.04.2018 г., 14:00 ч.

 


 

Мажоретен състав – Танц

Мажоретен състав – 4. клас, 5. клас, 7. клас, Татяна Георгиева

Заглавие: Танц "Карибски пирати"

Текст: На 24.03.2018 г. на стадиона в с. Проф. Иширково се проведе първата представителна изява на мажоретният състав. Момичетата се вълнуваха изключително много и се раздадоха докрай пред публиката от съученици и родители. Футболната среща в прогимназиалния етап ще се помни дълго и заради красивите и емоционални мажоретки, които аплодираха футболистите.

Извънкласна дейност: занимания по интереси

Място на провеждане: Стадион ФК "Ботев 1936" с. Проф. Иширково

Участници:

Дата: 24.03.2018 г., 13:00 ч.