Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

ПРОЕКТ " ПОЗИТИВНА МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА - СРЕДА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ! "