Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

                                                              Групи по проект "Подкрепа за успех"

 

            За 2020/2021 учебна година са сформирани девет групи за допълнително обучение по БЕЛ

                                                                 и Математика а именно:

 

                                 1.Програма за обучение по БЕЛ в 1 клас - група с р-л Пламена Йорданова

                                 2.Програма за обучение по БЕЛ в 2 клас - група с р-л Венера Василева 

                                 3.Програма за обучение по БЕЛ в 3 клас - група с р-л Живко Йовков

                                 4.Програма за обучение по БЕЛ в 4 клас - група с р-л Гюнел Ибрям

                                 5.Програма за обучение по БЕЛ в 4 клас - група с р-л Ивелина Дечева

                                 6.Програма за обучение по БЕЛ в 5 клас - група с р-л Ивелина Христова

                                 7.Програма за обучение по БЕЛ в 6 клас - група с р-л Ашкън Яшар

                                 8.Програма за обучение по БЕЛ в 7 клас - група с р-л Николинка Янакива

                                 9.Програма за обучение по Математика в 7 клас с р-л Надка Тетрадова