Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Рубрика по БДП 2022/2023 г.

 

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ

НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ

ПРОИЗШЕСТВИЯ С УЧАСТИЯ НА ДЕЦА

 

1. В началото на всеки срок класните ръководители да разяснят на учениците ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употребата на защитни средства при движение по пътищата.

2. В последния час за деня преподавателите да провеждат ежедневно "5-минутка" (краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасно движение и поведение на улицата).

3. Да осигурим безопасен междуселищен превоз на ученици с възрастни придружители.

4. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, наблюдения и др.) да се припомнят на учениците правилата за безопасност на движението.

5. Да отбележим Световния ден за възпоменание на загиналите при ПТП с ученическизложба "Да опазим децата на пътя".

6. Да организираме и проведем "Ден на БДП" в училище със сътезателни игри.

 

Училищна комисия по БДП

1. Венера Василева - председател на комисията.

2. Ашкън Яшар - член на комисията.

3. Гюрджан Хамди - член на комисията.