Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Заниманията по интереси – „Математиката е трудна, но интересна“, „Еко клуб мост към бъдещето“ и „Творя с компютър“ съвместно подготвиха презентация с ученици от пети, шести и седми клас и участваха в работилница – чрез геометрични фигури към здравословно хранене.