Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра
Учениците от V и Vl клас с г-жа Ивелина Христова и г-жа Кремена Кръстева от Обединено училище "Св. Кл. Охридски" с. Проф. Иширково посетиха библиотеката при НЧ "Просвета-1907"по повод 11 май Ден на библиотекаря и празника на светите братя Кирил и Методий.
"Библиотекар за един ден"- в ролята за библиотекар бе избрана Арсен Бейнур