Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра
На 29.04.2024 г. във 2. клас под ръководството на г-жа Красимира Иванова, се проведе забавно състезание по български език "Учим, пеем и играем". В него се състезаваха второкласниците и техните родители.
Ученици, родители и учители показаха, че знанието е безценно и трябва да се стремим заедно към него.