Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

На 29.09.2022 година по случай европейски ден на спорта учениците от 8 и 9 клас заедно със своите родители направиха тренинг с любимият им волейбол. До тях плътно бяха и техните класни ръководите Ашкън Яшар и Ивелина Дечева.