Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Във връзка с международния ден на толерантността -  16 ноември, се проведе тренинг с родители и ученици от 2 и 3 клас.

Представена им бе презентация  от госпожа Пламена Йорданова, класен ръководител на 3-ти клас, на тема „Толерантни ли сме към себе си и другите“.

Родители и деца участваха в две практически дейности, ръководени от госпожа Гюнел Ибрям, класен ръководител на 2 – ри клас и изработиха два постера „Азбуката на толерантността“ и „10-те златни правила на толерантността“.