Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Учениците от I- IV клас се включиха в инициативата " Послания на есенния лист", организирана от госпожа Венера Василева и посветена на безопасното движение на пътя. Есенния лист е красив знак за пъстротата на човешкия живот, който не бива да губим нелепо.