Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра
На 28.04.2023г. в сградата на ОДК – Силистра се проведе ученическо състезание "Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации 2023”. Надпреварата се организира от Община Силистра, с цел да се провери и затвърди нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия и аварии. Състезанието възпитава участниците чувство на приятелство, взаимопомощ и работа в екип при възникване на бедствени ситуации.
Състезанието беше отборно, като включваше проверка на знанията на участниците по теми от учебната програма, за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
Проверката се извърши чрез индивидуален тест, в който участваха всички състезатели. Оценката от теста беше средноаритметична за отбора.
Въпросите в теста обхващаха изучавания учебен материал от I до VII клас по раздели, както следва:
1. Раздел: "Природни бедствия";
2. Раздел: "Промишлени аварии и катастрофи";
3. Раздел: "Индивидуални и колективни средства за защита";
4. Раздел: "Пожарна защита";
5.Раздел: "ЕЕНСП-112";
6. Раздел: "Първа помощ".
По време на мероприятието, след състезателния тест, бяха прожектирани филми по темите, а състезателите и гостите се запознаха със специалисти от РД на ПБЗН, на които задаваха въпроси, изказваха мнения, и споделиха преживявания.
Служителите от РД на ПБЗН взеха участие като показаха видове противогази и маски и демонстрираха тяхното приложение.
Всички участници получиха грамоти и предметни напради, осигурени от Община Силистра.
В състезанието участваха 6 отбора, с общо 30 деца от VI и VII клас от училища от гр.Силистра и с.Проф. Иширково.
Класирането е следното:
На 1-во място с 96 точки се класира отбора на ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Силистра;
2-ро място, с 94 точки - ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра;
3-то място, с 84 точки - ОУ „Отец Паисий”,гр. Силистра;
4-то място, с 83 точки - Обединено училище „Св. Климент Охридски”, с.Проф.Иширково с ръководител Ивелина Дечева;
5-то място, с 71 точки - СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра;
6-то място, с 64 точки - Спортно училище „Дръстър”, гр. Силистра.