Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Номинирани учители от ОбУ "Свети Климент Охридски" ,с. Професор Иширково за учебната 2022/2023 година. В направление начален етап - Гюнел Ибрям, направление български език и литература Ивелина Христова и направление физическо възпитание и спорт Ивелина Дечева.