Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

По случай Международния ден на учителя, учениците от V клас при ОБУ "Св. Климент Охридски", съвместно със заместник-директора г-жа М. Андонова и ресурсния преподавател г-жа Е. Кирова, решиха да изненадат всички учители като изработят за тях специални картички. Подариха ги с посланието, че те са тези, които просветяват живота с толкова много знания и вдъхновяват по толкова много начини.