Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

В месеца на професиите, организиран от ЦКО, Център за кариерно ориентиране, към община Силистра, се включиха децата от втора и трета група ЦОУД. Водени от г-жа Пешева и г-жа Тодорова, децата се запознаха с професиите ветеринарен лекар, лекар и полицай. Г-жа Пламена Боева от ЦКО ги награди със заслужени подаръци.