Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Европейски ден на спорта - продължаваме ! “Щафета 1-4 клас” и Футбол момчета - 5,6 клас, волейбол момичета - 5,6 клас. Много адреналинови моменти, благодарение на всички класни ръководители, както и нашите фискултурници г-жа Ивелина Дечева, г-н Ашкън Яшар и г-н Гюрджан Хамди!