Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

По повод Денят на Земята - 22 април, учениците от 5-ти до 10-ти клас изработиха постери, брошури, кът за снимки и презентации, под ръководството на г-жа Айгюл Бедри, г-жа Асие Муртазова и г-жа Ергюл Ереджеб. С макет участваха и ресурсната група под ръководството на г-жа Елена Кирова