Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

По повод Денят на Земята - 22 април, група ученици от прогимназиален етап на ОбУ "Свети Климент Охридски", под ръководството на госпожа Ергюл Ереджеб, разгледаха презентация и обсъдиха проблемите на нашата планета. Част от учениците се включиха и в изложба, която наредиха в коридора на училището. ????????????

РЦПППО гр. Силистра, организира инициатива за опазване на природните ресурси - по повод Световния ден на Земята
Ученици от 3-ти и 5-ти клас от ОбУ "Свети Климент Охридски", село Професор Иширково, посещаващи ресурсна група се погрижиха за дърветата в двора на училището ни.
С малки стъпки показваме, че всяко дете може да допринесе Земята да бъде чиста, красива и съхранена за бъдещите поколения.