Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра
23 април Ден на книгата бе отбелязан и от ресурсната група към ОБУ "Св. Кл. Охридски" с ръководител Елена Кирова, с прочит и драматизация на приказката „Дядо и ряпа".
„Книгата е прозореца към света“, а четенето е умение, съставните части на което участват в структурата на всички учебни дейности: мотивацията за учене, възприемането и осмислянето на поставените задачи, развитие на мисленето, паметта, творческото въображение, концентрацията и вниманието. Четящите деца с лекота възприемат информацията, която се съдържа в текста, обогатяват речника си и изразяват по-добре своите чувства и емоции. С отбелязването на този ден, помагаме на децата да засилят интереса, удоволствието и любовта към четенето и по този начин да търсят книгите все повече и повече в живота си.