Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЗЯВЕНИ УЧИТЕЛИ ПО СЛУЧАЙ 24-ти МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ
В категория „Учител на годината“ са постъпили 47 номинации в 7 направления:
От направление начално училищно образование, с номинация за начален учител, колектива от ОбУ "Свети Климент Охридски" номинира г-жа Пламена Йорданова, класен ръководител на 4 клас.
От направление прогимназиален етап на училищното образование, с номинация за учител по български език и литература, колектива на ОбУ "Свети Климент Охридски" номинира г-жа Ивелина Христова, класен ръководител на 6-ти клас.