Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра
2-ро място за ресурсна група от ОБУ "Св. Кл. Охридски" в националния конкурс организиран от РЦПППО гр. Бургас, под надслов: "Аз обичам България и традициите ни". Благодарим на госпожа Елена Кирова за непрестанните усилия, които влага в името на тези деца.