Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра
На 22 март отбелязваме Световния ден на водата.
Под ръководството на госпожа Ергюл Ереджеб-учител по природни науки в ОбУ "Св. КлиментОхридски", учениците от 8ми и 10ти клас ни напомниха, колко е важна водата и как трябва да я ценим.