Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Толерантността като качество на личността се проявява, когато приемаме различните от нас; когато приемаме човекът такъв, какъвто е, без значение неговата, етническа, верска, национална, полова или културна принадлежност! Под ръководството на г-жа Ереджеб и г-жа Муртазова, учениците от 5 до 10 клас отбелязаха този ден чрез магията на танца и красотата на различието. Представиха носии на различните етноси.