Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

По повод 1-ви юни - Денят на детето, ОбУ "Свети Климент Охридски" и кметство Професор Иширково организираха различни инициативи за децата от училището. За учениците от втори и трети клас от ОбУ "Свети Климент Охридски" и за техните родители, госпожа Ивелина Дечева-учител по ФВС, организира спортен празник! Всички се забавляваха и показаха детското в себе си!