Обединено училище "Св. Климент Охридски"
с. Професор Иширково, общ. Силистра

Бюджет

Прикачени документи

Изпълнение на бюджета към 31.12.2017
Изпълнение на бюджета към 31.03.2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018
Бюджет и уточнен план към 30.06.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
Бюджет и уточнен план към 30.09.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.
Бюджет и уточнен план към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020
Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2020г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие към 19.07.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 19.07.2020
Отчет за касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие към 26.10.2020
Отчет за изпълнениена бюджета към 26.10.2020